EHL võistluskutse 28.05.2016 (CAC ja VET-CH) 29.05.2016 (CACIL ja CAC)
Thursday, 07 April 2016 09:50
There are no translations available.

EHL võistluskutse

 

Võistluste aeg:                          28.05.2016 rahvuslik maastikujooksuvõistlus (SERT) ja Veteranide Eesti Maastikujooksu Meistrivõistlused-2016

29.05.2016 Rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus (CACIL) ja rahvuslik maastikujooksuvõistlus tõugudele kes ei võistle CACILile Võistluste täpsem ajakava sõltub registreeritud koerte arvust ning avaldatakse peale registreerimistähtaja lõppu.

Korraldaja:                               Eesti Hurtade Liit

Võistluse koht:                         Harjumaa. Täpsem kohalesõiduskeem avaldatakse koos ajakavaga.

Pinnas:                                     heinamaa

Võistlusklassid:                        Rahvusvaheline võistlus: avatud klass vastavalt FCI jooksueeskirjadele.

Rahvuslik võistlus: avatud klass, emased-isased koerad jagatakse soo-põhistesse võistlusklassidesse vaid siis, kui mõlemast soost osaleb vähemalt 6 koera. Ülemõõdulised whippetid ja itaalia väikehurdad võistlevad eraldi võistlusklassides.

                                                 Veteranide meistrivõistlus- kui tõust osaleb 2 või enam veterani, võistlevad nad eraldi klassina. Juhul kui osaleb tõust 1 veteran ning koos avatud klassiga on koeri paaritu arv, siis jookseb eeljooksus üksinda veteran.

Osalemisõigus:                         Rahvusvahelisel võistlusel võivad osaleda kõik koerad, kes vastavad FCI  Rahvusvaheliste Raja- ja Maastikujooksuvõistluste reeglite punktile 1.4.

                                                 Rahvuslikul võistlusel võivad osaleda kõik EKL Hurtade jooksuvõistluse korraldamise eeskirja punktis 3.1 nimetatud tõud.

 

Võistluste toimkond:                võistluste juhataja:                            Katrin Raie

peakohtunik ja kohtunikud:              avaldatakse koos ajakavaga

                                                 võistluste vastutav sekretär:              Liina Vaher

                                                 rajameister:                                      Kai Ylen (Soomest)

                                                 veterinaararst:                                   Ulla Ostra

                                                 saatja:                                               Katariina Kärsten, Kaie Eha

 

Osalemistasu:                           Rahvusvahelisel võistlusel 30 EUR (EHL liikmele 25 EUR).

Rahvuslikul võistlusel 25 EUR (EHL liikmele 20 EUR).

Sama omaniku 2. ja iga järgneva koera registreerimisel soodustus -2 EUR kehtivast hinnakirjast.

EHL liikme soodustus kehtib 2016 a liikmemaksu tasunud liikmetele.

                                                 Tasu makstakse sularahas võistluspäeval enne võistluse algust.

 

Võistlustele registreerimine:     Võistlustele registreerimise viimane kuupäev: 16.05.2016  epostiga aadressile This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Palume teatada osaleva koera tõu, nime, registrinumbri, sünnikuupäeva, ID tunnuse, soo, jooksuraamatu numbri ja omaniku nime ning telefoni numbri. Itaalia väikehurda ja whippeti puhul palun lisaks märkida, kas koer on ülemõõduline või ei. Korrektsete registreerimisandmeteta koera võistlusele ei registreerita. Hilinenud registreerimisi võidakse mitte vastu võtta. Registreerimiseks võib kasutada EHLi kodulehel olevat vormi. Ilma jooksuraamatuta koeri võistlema ei lubata! Peale registreerimist on omanik kohustatud maksma registreerimistasu.

Võistlusest loobumine:             vastavalt EKL Hurtade jooksuvõistluste korraldamise eeskirjale.

 

NB! tutvu EHL kodulehel olevate jooksuvõistluste korraldamise eeskirjadega!   

 
Lure Coursing Competition Invitation 28.05.2016 (CAC & Veteran CH-16), 29.05.2016 (CACIL & CAC)
Thursday, 07 April 2016 09:47

Lure Coursing Competition Invitation by Estonian Sighthound Union

 

Time of competition:                28.05.2016 National lure coursing competition (CAC) and Veteran Championship-2016

                                                 29.05.2016 international lure coursing competition and national competition for breeds not eligible for CACIL and oversized whippets/italian greyhounds

                                                 The exact timetable depends on the amount of dogs entered and will be announced after the registration deadline.

Organizer:                                Estonian Sighthound Union

Place of competition:                Harjumaa. Exact place and driving instructions will be published with the time schedule

Ground:                                    meadow

Competition classes:                 International competitions – open class according to the FCI lure coursing rules.

 National competition: open class, bitches-males are divided into sex-based classes only if there are at least 6 dogs of both sexes, oversixed whippets and italian greyhonds compete in separate classes.

                                                 Veteran championship- if there are 2 or more veterans competing per breed, then they compete in their own class. If there is uneven nr of entries, the solo runner will be veteran. Title will be awarded if there are at least 2 dogs per breed competing (other dog does not have to be veteran).

Participation rights:                            International competition: Only dogs who comply with the requirements stated in point 1.4 of the FCI Regulations for International Sighthound Races and Lure Coursing Events

                                               National competition:  only dogs stated in point 3.1 of  the EKU Sighthound Competition Rules.

 

Lure Coursing Director:           Katrin Raie

Judges :                                  will be announced due time

Secretary:                               Liina Vaher

Course design and lure operator:       Kai Ylen (Finland)

Veterinarian:                             Ulla Ostra

Starter:                                      Katariina Kärsten, Kaie Eha

 

Participation fees:                     International competitions 30 EUR per participating dog.

                                                 National competition 25 EUR per participating dog.

                                                 Discount of 2 EUR/dog  in case of registration of 2 or more dogs belonging to the same owner.

                                                 Fees are paid in cash to the secretary office on the day of the competition before the first start.

 

Registration to the event:          Deadline: 16.05.2016 by email to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Please notify the breed, full name of the dog, registration number, date of birth, ID number, sex, and coursing licence nr of the dog. In case of italian greyhounds or whippets please note if they are oversized or not. Also add the name and phone number of the owner. Without correct information, dogs are not entered.After sending the registration, you will receive confirmation. Late entries may be denied. After registration, the owner has the obligation to pay the entry fee. EHL has the right to cancel the competitions in case there are less than 16 participants.

 

Withdrawals according to the EHL Rules for Organizing Sighthound Coursing Competitions.

 
Valid XHTML and CSS.