2020 UUS! Jooksuraamatu ankeet
Tuesday, 02 June 2020 09:37
There are no translations available.

 

Antud linki on vaja kopeerida ja siis avada uuel lehel. Sealt on võimalik wordi versioon omale alla laadida, ära täita ja meile saata aadressile  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

https://drive.google.com/file/d/1S8Uzw_PMHnFuJicXfhMbzACEyLuHmVEe/view?usp=sharing

 

 

 

 
X rühma ning V rühma 6. ja 7. alarühma näitus 24.10.2020
Wednesday, 26 February 2020 12:19
There are no translations available.

X rühma ning V rühma 6. ja 7. alarühma näitus 24.10.2020

KohtunikAttila Czeglédi

Asukoht: Tagadi Koerte Treeningkeskus, Harjumaa

 

Tere tulemast meie sügisesele rühmanäitusele !

 

Registreerimistasud 

EHL, LKKK ja LKSK liikmetele 25 €  02.06.20-09.10.20

02.06.20-09.10.20

Beebi, kutsikas, veteran (üle 10 a. tasuta) 10 €

Muud vanuseklassid 35 €

Paaride võistlus 5 €

Kavatajaklass, järglasteklass tasuta

 

* Alates 10.10.20 hind 50 €  registreerimine vaid kokkuleppel korraldajaga, perioodil mil tehniliselt on võimalik koeri kataloogi lisada.

Saab registreerida EKL online süsteemis http://online.kennelliit.ee. Tähelepanu! Kui registreerimistasu ei ole makstud registreerimise hinnaperioodi jooksul, muudetakse tasu vastavaks järgmisele hinnaperioodile! E-postiga: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it E-postiga registreerides lisage täidetud registreerimisavaldusele maksekorralduse koopia ning vajadusel (juhul kui koer EI ole EST/FI-registris või ei ole Eestis varem näitusel käinud) registreerimistunnistuse, tšempionitiitlite ja/või töökatsete olemasolu tõendavate dokumentide koopiad.

Näitusel ei või osaleda alates 01.08.2013 sündinud koerad, kelle kõrvu ja/või saba on lõigatud.

Registreerimistasu tuleb kanda MTÜ Eesti Hurtade Liit  IBAN: EE132200221021302375 Swedbank

Makse selgitusse märkige koera tõug ja registrinumber või online’i kaudu  arve number.

LISAINFO: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , telefonil +372 5156928 Lea Aljas

 

Welcome our Show for Group X and sections 6 and 7 from Group V

Judge 

Attila Czeglédi

Location: Tagadi Koerte Treeningkeskus, Harjumaa

 

Price for the EE, LT and LV sighthound club members 25 €  02.06.20-09.10.20

02.06.20-09.10.20

Baby, puppy, veteran (10+ years - free) 10 €

All other classes 35 €

Brace 5 €

Breeders, progeny class free

 

 

* From 10.10.20 50 €  onwards the registration is possible only upon agreement with the organiser and until technically possible to add dogs to the catalogue. 

 

When registering via e-mail, please send the registration, copy of the payment and copy of the pedigree (only in case the dog is NOT in EE or FI online database). For champion class - add copy of the champion title, for working class - add a copy of the working certificate.

Dogs born on 01.08.2013 or later, whose ears have been cropped and/or tails docked can not take part in the dog show.

Registration fee has to be paid to MTÜ Eesti Hurtade Liit  IBAN: EE132200221021302375 Swedbank

Please note the breed and pedigree number of the participating dog in the payment.  Additional INFO: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , phone +372 5156928 Lea Aljas


 

 
EHL üldkoosolku protokoll 19.09.2019
Thursday, 03 October 2019 19:41
There are no translations available.

Eesti Hurtade Liidu üldkoosoleku protokoll nr 1/2019

 

Toimumise aeg: 19.09.2019; algus kell 18.17, lõpp kell 21.27

Toimumise koht: Tallinn, Alajaama 8

Koosoleku juhataja: Kairi Vahar

Koosoleku protokollija: Heidy Rüütel-Tuul

Koosolekust osavõtjad: 49 EHL liiget ning 3 külalist. Koosolekul osalejate nimekiri (Lisa 1) on lisatud protokollile.

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku koosolek lindistada protokollimise lihtsustamiseks. Keegi liikmetest pole vastu.

 

Päevakord:

 

 1. EHL juhatuse esimehe sõnavõtt;

 2. 2017 majandusaasta aruande kinnitamine;

 3. 2018 majandusaasta aruande kinnitamine;

 4. ülevaade EM korraldusest ja eelarvest;

 5. uue põhikirja kinnitamine;

 6. uue juhatuse valimine;

   

 

Administratiivsed küsimused

 

Ettepanek: valida koosoleku juhatajaks Kairi Vahar, protokollijaks Heidy Rüütel-Tuul,  häältelugejateks Iren Naarits ja Kristiina Tammik.

Kõik koosolekul osalejad olid ettepanekuga nõus.

Otsus: Koosoleku juhataja on Kairi Vahar, protokollija  Heidy Rüütel-Tuul, häältelugejad Iren Naarits ja Kristiina Tammik.

 

 1. EHL juhatuse esimehe sõnavõtt

   

  Juhatuse esimees Kairi Vahar selgitab oma sõnavõtus, et tänasel koosolekul arutame ainult päevakorras olevaid punkte, ning et liikmete arv on piisav otsuste vastuvõtmiseks.

   

  Sõnavõtt võeti teadmiseks, kohalolijatel küsimusi ei olnud.

   

 2. EHL 2017 ja 2018 majandusaruannete arutamine

Kairi Vahar andis lühikese ülevaate 2017 ja 2018 aasta majandusaruannetest. Kohalolijatel küsimusi polnud.

Ettepanek: Kinnitada 2017 ja 2018 aastate majandusaruanded.

Hääletus: Poolthääli 48, vastu 0, erapooletu 1.

Otsus: Kinnitada 2017 ja 2018 aasta majandusaasta aruanded.

 

 

 • Liina Vaher selgitab olukorda liikmete kohta arvepidamisest ja üldkoosoleku kohta teatete saatmisest. Korrektset arvet liikmete kohta ei ole peetud- nimekiri on kokku pandud eelmise, 2015 a toimunud üldkoosolekul osalenute nimekirja, talle teadaolevate liikmeks astumise avalduse ning EHL kontole makstud liikmemaksu maksnud inimeste põhjal. Ei ole võimatu, et nimekiri ei ole täielik. Mõned liikmeks astumise avaldused laekusid ka täna, edaspidi peab otsustama, kuidas hallata liikmete nimekirja, ning juhatus peaks vastu võtma otsuse, mida teha liimetega, kes ei ole pikemat aega maksnud liikmemaksu.

 • Kairi Vahar räägib, et üldkoosolek võiks olla jaanuaris, siis oleks liimetel võimalik kaasa rääkida järgmise aasta jooksuvõistluste või erinäituste korraldamisel. Katrin Raie lisab, et sellega on tehniline probleem, teised riigid panevad jooksud paika väga hilja ja jaanuaris on liiga vara neid kinnitada. Samuti on Eesti Kennelliidule vaja võistluste ja näituste kalender esitada juba suvel.

   

 

 1. EHL ülevaade EM korraldusest ja eelarvest

   

Iren Naarits andis ülevaate EM korraldusest ja eelarvest.

 

 

 • Ürituse ilm oli esimene õhtul väga halb, üks pere vajas ümbermajutust, teistel päevadel oli ilm hea, põllud olid lühikese muruga. Korraldustiim oli väike, aga tubli, sekretariaat töötas ka öösel. Kogu kompleks oli väga mugav ja kõik jäid rahule. Viimasel tiimijuhtide koosolekul saime kiita ja üldine tagasiside oli positiivne.

 • Kuuest dopinguproovi tulemusest olid kaks positiivsed. EKLi juhatus teeb nende kohta otsuse ja eeskirjade järgi nad peaksid saama karistatud. Üks dopingutest oli valuvaigisti ja teine konkreetselt dopinguaine, mis mõjutab sooritust. Neid proove peaks võtma rohkem, kuid ühe proovi hind on 260 eurot ja kohustus on pandud korraldajale. Kumbki positiivse dopinguproovi andnud koerte omanikest ei avaldanud soovi B testi uurimiseks ja peavad ise maksma proovide eest,  tasu peaks laekuma Eesti Hurtade Liidu kontole.

 • Kokku laekus arvele  45560 eurot,  välja läks 45563, praegu on jäänud tasuda Jõulumäe keskusele 1500 eurot. Laekumas on 800 eurot ettevõttelt kust olid tellitud auhinnad. Ettevõte ei suutnud tellimust täita ja tagastab antud summa.

 • Uued keraamilised medalid on valmis ja need valmistas Siiri.

 • Uued auhinnad saadab Iren välja 30.septembriks 2019, välja arvatud dopinguga seotud tõugudele.

 • Maastikujooksu EMi aruande esitab Iren Naarits juhatusele 31.10.2019. Uus üldkoosolek hetkel kokkulepitud 14.11.2019 kuid selle toimumisaega saab vajadusel paari päeva võrra muuta.

 • Iren Naarits räägib kuludest.

 • Kairi Vahar küsib, miks kanti EHLi arvelt Iren Naaritsa isiklikule firmale 2350 eurot ja mida see sisaldas? Iren selgitab, et selles summas sisaldusid EMi logoga riided ja kotid. Asju jäi ka järgi, kuid ei selgitustest ei selgu, kus need on.

 

Otsustati: Iren Naarits saadab auhinnad hiljemalt 30.09.2019, ning esitab EMi aruande EKL juhatusele hiljemalt 31.10.2019, ning seda tutvustatakse EHLi liikmetele üldkoosolekul, esialgse toimumisajaga 14.11.2019.

Muus osas võeti sõnavõtt teadmiseks.

 

 1. EHL uue põhikirja vastuvõtmine

   

  Uue põhikirja projektiga sai varasemalt tutvuda EHL kodulehel, ning tutvustame dokumenti ka kohapeal, ekraanil, tehakse parandused.   saavad kõik tutvuda uue põhikirjaga ja tehtud mõned parandused.

   

  Ettepanek: kinnitada uus EHL põhikiri.

Hääletus: Otsuse poolt 49 häält, otsuse vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.

Otsus: Kinnitada EHLi uus põhikiri.

 

 

 

 1. EHL uue juhatuse valimine

   

5.1 Juhatuse tagasikutsumine.

Ettepanek: Seoses uue juhatuse valimisega kutsuda tagasi vana juhatus koosseisus Kairi Vahar, Iren Naarits, Anne Naarits, Katrin Raie ja Liina Vaher.

Hääletus: otsuse poolt 49 häält, otsuse vastu 0 häält, erapooletu 0 häält.

Otsus: Kutsuda tagasi vana juhatus koosseisus Kairi Vahar, Iren Naarits, Anne Naarits, Katrin Raie ja Liina Vaher.

 

5.2 Uue juhatuse valimine

Seatakse üles uue juhatuse kandidaadid: Liina Vaher, Krista Parve, Katrin Raie, Heidy Rüütel-Tuul, Kaie Eha, Anne Naarits. Kandidaadid tutvustavad ennast.

Ettepanek: Moodustada 5 liikmeline juhatus järgmiste enim hääli saanud kandidaatidest:

 1. Liina Vaher

 2. Krista Parve

 3. Katrin Raie

 4. Heidy Rüütel-Tuul

 5. Kaie Eha

 6. Anne Naarits

Hääli loevad Iren Naarits ja Kristiina Tammik.

Hääletamine: Kõik kohalolnud on ettepaneku poolt.

Otsus: 5-liikmeline juhatus moodustatakse viiest hääletusel enim hääli saanud kandidaadist.

5.3 Hääletatakse nimeliselt juhatuse liikmeid. Peale salajast hääletamist on tulemused järgmised:

Liina Vaher 36 häält

Krista Parve 36 häält

Katrin Raie 27 häält

Heidy Rüütel-Tuul 33 häält

Kaie Eha 33 häält

Anne Naarits 18 häält

 

Otsus: Moodustatakse uus juhatus koosseisus Liina Vaher, Krista Parve, Katrin Raie, Heidy Rüütel-Tuul ja Kaie Eha.

 
EHL PÕHIKIRJA PROJEKT
Friday, 06 September 2019 06:45
There are no translations available.

                                                                                                                   PROJEKT

 

 

Mittetulundusühing Eesti Hurtade Liit

 

PÕHIKIRI

 

Vastu võetud EHL üldkoosolekul ….2019

 

1.     ÜLDSÄTTED

 

1.1   Mittetulundusühingu nimi on Eesti Hurtade Liit (lühend EHL), inglise keeles Estonian Sighthounds Union.

1.2   EHL asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.3   EHL on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, kes juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, EHL põhikirjast ning Eesti Kennelliidu ja Rahvusvahelise Künoloogia Föderatsiooni (Federation Cynologique Internationale - FCI) normatiivdokumentidest.

 

2.     EHL EESMÄRGID JA ÜLESANDED

 

2.1.  EHL tegevuse eesmärgid on:

2.1.1.  ühendada isikuid, kelle tegevus või huvi on seotud hurtadega;

2.1.2.  esindada ja kaitsta oma liikmete huve Eestis ja välisriikides;

2.1.3.  aidata kaasa tõustandardile vastavate tervete ja tõule vastavalt kasutuskõlblike hurtade teadlikule ja vastutustundlikule kasvatamisele ja aretamisele;

2.1.4.  korraldada hurtadega seotud harrastustegevusi;

2.1.5.  tutvustada ja propageerida hurdatõuge (lisaks FCI X rühmale ka V rühma algupärased jahitõud ja 0 rühma kuuluvad hurdad) laiemale avalikkusele.

 

2.2.  Oma eesmärkide täitmiseks EHL:

2.2.1.  kogub, koostab, vahetab ja levitab kõikvõimalikku hurdatõuge puudutavat informatsiooni oma liikmete ja potentsiaalsete liikmete hulgas;

2.2.2.  korraldab näitusi, maastiku- ja rajajookse;

2.2.3.  korraldab koosolekuid, seminare, koolitusi;

2.2.4.  peab arvestust hurtade kasvatajate kohta;

2.2.5.  suhtleb ja teeb koostööd teiste kennelorganisatsioonidega;

2.2.6.  haldab EHL veebilehte.

 

3.     LIIKMED

 

3.1. EHL liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes soovib osaleda ja kaasa aidata EHL eesmärkide täitmisele ja kes täidab käesolevat põhikirja.

3.2. EHL liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus isiku avalduse alusel 7 päeva jooksul arvates avalduse saamisest. Avalduse esitamisel tuleb tasuda EHL-le sisseastumis- ja liikmemaks.

3.3. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek. Liikmeks vastuvõtmisest keeldumise korral tagastab juhatus taotlejale avalduse esitamisel tasutud sisseastumis- ja liikmemaksu 7 päeva jooksul keelduva otsuse tegemisest.

3.4.      EHL liikmeks vastuvõtmisel tasutava sisseastumismaksu ja iga-aastase liikmemaksu määra ja tasumise korra otsustab üldkoosolek.

3.5.      EHL juhatus peab oma liikmete üle arvestust.

3.6.      EHL-st väljaastumiseks peab isik esitama juhatusele kirjaliku avalduse.

3.7.      Juhatus võib liikme EHL-st välja arvata, ku ta ei ole täitnud oma liikmekohustusi, on jätnud õigeaegselt tasumata liikmemaksu, on rikkunud EHL põhikirja, on kahjustanud olulisel määral EHL huve või eksinud hea tava vastu. Liiget teavitatakse tema EHL-ist väljaarvamist arutavast juhatuse koosolekust vähemalt 2 nädalat ette. Liikmel on õigus tema väljaarvamist arutavast koosolekust osa võtta, samuti esitada oma seisukoht juhatusele kirjalikult. EHL-ist välja arvatud liige võib üldkoosolekul taotleda juhatuse otsuse kehtetuks tunnistamist.

3.8.      EHL-ist välja astunud või välja arvatud liikmele sisseastumismaksu ja liikmemaksu ei tagastata.

3.9.      Liikmel, kes lahkub või arvatakse EHL-st välja, ei ole õigust EHL varale.

3.10.   EHL liikmel on õigus:

3.10.1.   osaleda ja hääletada EHL üldkoosolekul või delegeerida oma hääl lihtkirjaliku volikirjaga teisele EHL liikmele. Üks EHL liige saab volikirja alusel üldkoosolekul esindada kuni 5 EHL liiget;

3.10.2.   füüsilisest isikust liikmel ja juriidilisest isikust liikme esindajal olla valitud EHL juhtorganitesse;

3.10.3.   saada juhatuselt teavet EHL tegevuse ja rahaliste vahendite kasutamise kohta;

3.10.4.   taotleda üldkoosolekult juhatuse otsuste kehtetuks tunnistamist;

3.10.5.   osaleda soodustingimustel kõigil EHL üritustel;

3.10.6.   lahkuda EHL-st omal soovil kirjaliku avalduse alusel.

3.11.   EHL liige on kohustatud:  

3.11.1.   järgima EHL põhikirja ning EHL üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;

3.11.2.   tasuma õigeaegselt liikmemaksu;

3.11.3.   esitama juhatusele oma kontaktandmed ja teavitama juhatust viivitamatult muudatustest oma kontaktandmetes;

3.11.4.   täitma Eesti Kennelliidu normatiivakte ja hurtasid puudutavaid eeskirju;

3.11.5.   käituma koeraomanikuna vastutustundlikult ja lähtuma oma tegevuses alati koera parimatest huvidest;

3.11.6.   käituma kasvatajana eetiliselt, kasutades aretuses aretuseeskirjadele vastavaid koeri ja üksnes regsiteerimistunnistusega pesakondade kasvatamiseks;

3.11.7.   kasutama säästlikult ja sihtotstarbeliselt tema valduses olevat EHL vara;

3.11.8.   EHL-st välja astumisel või väljaarvamisel tagastama viivitamatult tema valduses oleva EHL vara.

 

4.        ÜLDKOOSOLEK

 

4.1.      EHL kõrgeim juhtorgan on üldkoosolek.

4.2.      Üldkoosoleku pädevuses on:

4.2.1.  põhikirja muutmine;

4.2.2.  juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

4.2.3.  revidendi või revisjonikomisjoni ja muude komisjonide valimine ja tagasikutsumine;

4.2.4.  sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ja tasumise korra kinnitamine;

4.2.5.  juhatuse tegevusplaani kinnitamine;

4.2.6.  majandusaasta aruande ja revidendi või revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;

4.2.7.  juhatuse või muu EHL organi liikmega või nendega seotud isikutega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine; õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses EHL esindaja määramine;

4.2.8.  EHL liikme taotluse juhatuse otsuse kehtetuks tunnistamine;

4.2.9.  EHL tegevuse reorganiseerimise ja lõpetamise küsimuse otsustamine;

4.2.10.   muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3.      Üldkoosoleku kutsub kokku ja valmistab ette EHL juhatus.

4.4.      Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku üks kord aastas hiljemalt 4 kuud peale majandusaasta lõppemist.

4.5.      Juhatus kutsub kokku erakorralise üldkoosoleku, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest, revisjonikomisjon või 1/3 juhatuse liikmetest. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt 14 päeva jooksul vastava kirjaliku taotluse saamisest. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut eeltoodud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

4.6.      Üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos päevakorraga saadetakse liikmetele e-postiga vähemalt 14 päeva enne koosoleku toimumist. Teates näidatakse üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning üldkoosoleku päevakord. Päevakorrale tuleb lisada otsustamiseks vajalikud dokumendid ja muud materjalid (põhikirja projekt, liikme ja EHL vahelise tehingu tingimused, juhatuse poolt heaks kiidetud majandusaasta aruanne, juhatuse tegevusplaani projekt jmt). Kui üldkoosoleku päevakorras on juhatuse liikmete valimine, antakse EHL liikmetele vähemalt 7 päeva aega kandidaatide esitamiseks. Juhatus saadab tähtajaks esitatud kandidaatide nimekirja liikmetele vähemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.  

4.7.      Üldkoosoleku päevakorra määrab juhatus. Kui üldkoosoleku kutsuvad kokku EHL liikmed, määravad nemad üldkoosoleku päevakorra.

4.8.      Vähemalt 1/5 EHL liikmetest või vähemalt 6 EHL liiget, kui liikmeid on alla 30, võivad 3 päeva jooksul peale üldkoosoleku kokkukutsumist nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda. Iga täiendava küsimuse kohta tuleb esitada põhjendus.

4.9.      Kui pärast üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist päevakorda muudetakse, tuleb päevakorra muutmisest teatada enne üldkoosoleku toimumist samas korras ja sama tähtaja jooksul nagu üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmisel.

4.10.   Liikmed ei või punktis 4.8 nimetatud õigust enne üldkoosolekut kasutada, kui sama koosoleku päevakorda on juba üks kord muudetud ja päevakorra muutmisest on liikmetele teatatud.

4.11.   Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta, kui üldkoosolekul osalevad kõik EHL liikmed, või vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul, kui üldkoosolekul osaleb üle poole EHL liikmetest.

4.12.   Eelnevalt päevakorda võtmata võib üldkoosolek otsustada järgmise üldkoosoleku kokkukutsumise ja lahendada avaldused, mis puudutavad päevakorraga seotud korraldusküsimusi ja üldkoosoleku pidamise korda, samuti võib üldkoosolekul ilma otsust tegemata arutada muid küsimusi.

4.13.   Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud üle poole EHL liikmetest. Kui üldkoosolek osutub otsustusvõimetuks, kutsub juhatus 1 kuu jooksul kokku uue üldkoosoleku, mis on otsustusvõimeline esindatud häälte arvust sõltumata.

4.14.   Igal liikmel on üldkoosolekul 1 hääl.

4.15.   Liige ei saa osaleda hääletamisel, kui otsustatakse tema või temaga seotud isikuga tehingu tegemist. Seotud isikuks on abikaasa, elukaaslane, ülalpeetav laps, kasulaps või muu isik, kellega liikmel on ühine majapidamine, ja juriidiline isik, kelle üle liige või eelnimetatud isik omab üksi või koos teiste isikutega olulist mõju juhtiva ametikoha tõttu või milles see isik omab vähemalt 10% aktsia- või osakapitalist või häältest või õigust vähemalt 10% tulust, samuti muu isik, kellega liikmel on sellised suhted, et tal on otsene või kaudne oluline huvi tehingu tulemuse suhtes.

4.16.   Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega, v.a. põhikirja punktides 4.2.1 ja 4.2.8 nimetatud küsimused, kus otsus võetakse vastu 2/3 koosolekul viibinud liikmete häältega. Põhikirjas ettenähtud EHL eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

4.17.   Üldkoosoleku protokoll ja üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused avaldatakse hiljemalt 14 päeva peale üldkoosolekut EHL veebilehel.

 

5.   JUHATUS

 

5.1. EHL juhib ja esindab juhatus.

5.2. Juhatuse ülesanded on:

5.2.1.  EHL põhikirjaliste eesmärkide ja ülesannete täitmise korraldamine;

5.2.2.  EHL üldkoosoleku otsuste ja juhatuse tegevusplaani täitmine;

5.2.3.  EHL raamatupidamise korraldamine;

5.2.4.  EHL esindamine ja huvide kaitsmine;

5.2.5.  üldkoosoleku kokkukutsumine, päevakorra ja otsustamisele küsimuste ettevalmistamine;

5.2.6.  ühingu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine ning liikmete registri pidamine;

5.2.7.  ettepanekute tegemine üldkoosolekule alaliste ja ajutiste toimkondade ja muude struktuuriüksuste moodustamise, tagasikutsumise ja nende liikmete nimetamise kohta;

5.2.8.  EHL normatiivdokumentide projektide koostamine ja esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks;

5.2.9.  muude küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.  

5.3. EHL juhatuses on 3-5 liiget, kes määratakse üldkoosoleku poolt 3 aastaks.

5.4. Juhatus määrab liikmete vastutusvaldkonnad ja valib enda hulgast esimehe, kes koordineerib juhatuse tegevust, kutsub kokku ja korraldab juhatuse koosolekuid.

5.5. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele esimehe või vähemalt ühe liikme nõudel.

5.6. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal viibivad vähemalt pooled selle liikmetest. Juhatuse koosolek võib toimuda ka elektroonselt. Kui päevakorras on liikme väljaarvamine, võib otsuse teha e-kirja teel tingimusel, et liige, kelle väljaarvamist otsustatakse, on sellega kirjalikult või e-kirja teel nõustunud.  

5.7. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusel ja vormistatakse kirjalikult.

5.8. Juhatuse otsused tuleb viivitamatult esitada kirjalikult või e-kirja teel isikutele, keda vastav otsus puudutab.

 

6.      RAHALISED VAHENDID, ARUANDLUS JA KONTROLL

 

6.1.  EHL vara tekib liikmete sisseastumismaksudest ja liikmemaksudest, ühingu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, annetustest ja muudest laekumistest.

6.2.  EHL aruandeperioodiks on kalendriaasta.

6.3.  EHL teostab raamatupidamist vastavalt kehtivale seadusandlusele ja esitab seadusandlusega ettenähtud korras aruanded pädevatele riigiorganitele ning võimaldab oma majandustegevuse kontrollimist.

6.4.  Juhatus koostab pärast majandusaasta lõppu raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need üldkoosolekule kinnitamiseks.

6.5.  EHL majandustegevust, selle vastavust EHL põhikirjale ning vahendite sihipärast ja otstarbekohast kasutamist kontrollib vajadusel revident või revisjonikomisjon.

6.6.  Revidendi või revisjonikomisjoni moodustamise otsustab üldkoosolek, kui seda nõuab vähemalt 1 juhatuse liige või vähemalt 10% EHL liikmetest.

6.7.  Revident esitab oma aruande üldkoosolekule.

 

 

 
Valid XHTML and CSS.