EHL Võistluskutse /EHL lure coursing invitation 27-28.07.24
Wednesday, 26 June 2024 23:28
There are no translations available.


EHL invitation

Competition time:

27.07.24  National lure coursing competition and Derby title competition

28.07.24 international lure coursing competition and national competition for breeds not eligible for CACIL

The exact timetable depends on the amount of dogs entered and will be announced after the registration deadline on homepage and in facebook.

Organiser: Estonian Sighthound Union (EHL)

Place: Raplamaa, KAART

Ground: meadow

Competition classes:

National competition: Open class (at least 2 dogs per breed needed), bitches-males are divided into sex-based classes only if there are at least 6 dogs of both sexes, oversized whippets and italian greyhounds compete in separate classes.

Derby title competition:  all dogs who are or will be 3 years this year, can compete for the title. Title will be given if at least 2 dogs from that breed are participating.

International competitions – CACIL and open class according to the FCI lure coursing rules

Participation:

Requirements stated in point 1.4 of the FCI Regulations for International Sighthound Races and Lure Coursing Events

National competition: dogs stated in point 6.1 of the EKU Sighthound Competition Rules.

 

Organisers:

Lure coursing director: Heidy Rüütel

Judges: Katrin Raie (EST), Miska-Alexander Argillander (FIN), Kati Heino (FIN), trainee Heidy Rüütel

Secretary: Jana Petrov, Liina Vaher, Heidy Rüütel

Course design and operator: Tanel Palmissaar

Participation fee until 15.07.24

International competition 40 EUR (EHL members 35 EUR)

National competition 35 EUR (members of EE, LV and LT sighthound unions 30 EUR)

 

Participation fee 15.07.24-19.07.24

International competition 50 EUR (EHL members 40 EUR)

National competition 40 EUR (members of EE, LV and LT sighthound unions 35 EUR)

 

 

Participation fee has to be paid to the MTÜ Eesti Hurtade Liit account in Swedbank (IBAN: EE132200221021302375), or in cash on the spot. With registration, you are obliged to pay the registration fee.

 

Last entry deadline is 19.07.2024

You can use the google doc form for registration:

27.07.24

28.07.24

Please notify the breed, full name of the dog, registration number, date of birth, ID number, sex,, coursing licence nr of the dog and owner`s name and phone nr. In case of italian greyhounds or whippets please note if they are oversized or not. Without correct information, dogs are not entered. After sending the registration, you will receive confirmation. Late entries may be denied. With registration, the owner has the obligation to pay the entry fee. EHL has the right to change the organising team members if necessary, and cancel the competitions in case there are less than 16 participants. After sending the registration you will get confirmation replay, and more detailed information about the competition will be sent via email latest by 24.07.

All inquires can be sent to This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Withdrawals according to the EHL Rules for Organizing Sighthound Coursing Competitions.

 

EHL Võistluskutse

Võistluste aeg:

27.07.24  Rahvuslik maastikujooksuvõistlus ja Derby tiitlivõistlus

28.07.24 rahvusvaheline maastikujooksuvõistlus ja rahvuslik maastikujooksuvõistlus tõugudele kes ei võistle  CACIL-ile .

Võistluste ajakava sõltub registreeritud koerte arvust ning avaldatakse peale registreerimisaja lõppu facebookis ja kodulehel.

Korraldaja: Eesti Hurtade Liit

Võistluste koht: Raplamaa, KAART

Pinnas: Heinamaa

Võistlusklassid:

Derby tiitlivõistlus-osa võivad võtta kõik koerad, kes 2024 aastal saavad 3 aastaseks. Tiitel jagatakse tõugude kaupa igas võistlusklassis (sh ka ülemõõdulised itaalia väikehurdad ja whippetid) juhul, kui kohal on antud tõust vähemalt kaks koera (mõlemad ei pea olema Derby-ealised).

Rahvuslik võistlus: Koerad võistlevad tõugude kaupa, võistlusklassi moodustavad vähemalt 2 samast tõust koera. Kui ühes tõus osaleb mõlemast soost vähemalt 6 koera, jagatakse tõud soo järgi kahte võistlusklassi, kui see on märgitud võistluskutsele. Lisaks eelnevale moodustavad whippetid ja itaalia väikehurdad erandina 2 võistlusklassi vastavalt koerte mõõtmistulemustele: standard ja ülemõõdulised.

Rahvusvaheline võistlus: FCI CACIL ja OPEN klass vastavalt FCI jooksueeskirjadele.

Osalemisõigus:

Rahvusvahelisel võistlusel võivad osaleda kõik koerad, kes vastavad FCI Rahvusvaheliste Raja- ja Maastikujooksuvõistluste reeglite punktile 1.4. Rahvuslikul võistlusel võivad osaleda kõik EKL Hurtade jooksuvõistluse korraldamise eeskirja punktis 6.1 nimetatud tõud.

Võistluste toimkond:

Võistluste juhataja: Heidy Rüütel

Kohtunikud: Katrin Raie (EST), Miska-Alexander Argillander (FIN), Kati Heino (FIN), stašöör Heidy Rüütel

Võistluste sekretär: Jana Petrov, Liina Vaher, Heidy Rüütel

Rajameister ja peibutise vedaja: Tanel Palmissaar

Esimene hind kuni 15.07.24

Rahvusvahelisel võistlusel 40 EUR (EHL liikmele 35 EUR)

Rahvuslikul võistlusel 35 EUR (Eesti, Läti ja Leedu hurdaklubi liikmetele 30 EUR)

 

Teine hind 15.07.24-19.07.24

Rahvusvahelisel võistlusel 50 EUR (EHL liikmele 40 EUR)

Rahvuslikul võistlusel 40 EUR (Eesti, Läti ja Leedu hurdaklubi liikmetele 35 EUR)

 

 

Registreerimisel tuleb tasuda osalemistasu MTÜ Eesti Hurtade Liidu arveldusarvele Swedpank, IBAN: EE132200221021302375  EHL liikme soodustus kehtib 2024 a liikmemaksu tasunud liikmetele. Või sularahas kohapeal pidades silmas, et registreerides oled andnud lubaduse tasuda osalemistasu.

 

Võistlustele registreerimine:

Võistlustele registreerimise viimane kuupäev: 19.07.2024

Registreerida saab google vormi kaudu siin

27.07.24

28.07.24

Palume teatada osaleva koera tõu, nime, registrinumbri, sünnikuupäeva, ID tunnuse, soo, jooksuraamatu numbri ja omaniku nime ning telefoni numbri. Itaalia väikehurda ja whippeti puhul palun lisaks märkida, kas koer on ülemõõduline või ei. Korrektsete registreerimisandmeteta koera võistlusele ei registreerita. Hilinenud registreerimisi võidakse mitte vastu võtta. Peale registreerimist saadetakse selle kohta kinnitus, ning hiljemalt  24.07.24 avaldatakse facebookis ja kodulehel  täpsem võistlusinfo. Peale registreerimist on omanik kohustatud maksma registreerimistasu. Korraldajad jätavad endale õiguse muuta toimkonnaliimeid vastavalt vajadusele.

Küsimuste korral võtke palun ühendust This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Võistlustest loobumine:

vastavalt EKL Hurtade jooksuvõistluste korraldamise eeskirjale.

 

 
X ja V rühma näitus v.a. basenjid
Thursday, 06 June 2024 13:07
There are no translations available.


 

X rühma ja V rühma näitus (va basenjid)

Sertifikaadiõigusega rühmanäitus

X rühma kohtunik: Felicity Thompson, Iirimaa

V rühma kohtunik: Jelena Tokareva, Läti

Varukohtunik: Hedi Kumm, Eesti

 

Kuupäev: 17.08.2024

Asukoht: Tagadi Koerte Treeningkeskus, Leopere talu, Tagadi küla, Saku vald, Harjumaa, 75517. Näitus toimub sisehallis.

kuni 31.07.2024

Beebid, kutsikad 30 € (EHL, LKKK ja LKSK liikmetele 25 €)

Veteranid 35 € (EHL, LKKK ja LKSK liikmetele 30 €)

Muud vanuseklassid 45 € (EHL, LKKK ja LKSK liikmetele 35 €)

Paaride võistlus 10 €

Kavatajaklass, järglasteklass tasuta

Erinädal 01.08.2024-05.08.2024

Beebid, kutsikad 30 € (EHL, LKKK ja LKSK liikmetele 25 €)

Veteranid 35 € (EHL, LKKK ja LKSK liikmetele 30 €)

Muud vanuseklassid 65 € (EHL, LKKK ja LKSK liikmetele 50 €)

Paaride võistlus 10 €

Kavatajaklass, järglasteklass tasuta

 

* Alates 06.08.2024 hind 65€  registreerimine vaid kokkuleppel korraldajaga, perioodil mil tehniliselt on võimalik koeri kataloogi lisada.

Saab registreerida EKL online süsteemis http://online.kennelliit.ee.

Tähelepanu! Kui registreerimistasu ei ole makstud registreerimise hinnaperioodi jooksul, muudetakse tasu vastavaks järgmisele hinnaperioodile!

E-postiga: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it E-postiga registreerides lisage täidetud registreerimisavaldusele maksekorralduse koopia ning vajadusel (juhul kui koer EI ole EST/FI-registris või ei ole Eestis varem näitusel käinud) registreerimistunnistuse, tšempionitiitlite ja/või töökatsete olemasolu tõendavate dokumentide koopiad.

Näitusel ei või osaleda alates 01.08.2013 sündinud koerad, kelle kõrvu ja/või saba on lõigatud.

Registreerimistasu tuleb kanda MTÜ Eesti Hurtade Liit  IBAN: EE132200221021302375 Swedbank

Makse selgitusse märkige koera tõug ja registrinumber või online’i kaudu  arve number.

LISAINFO: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , telefonil +372 5156928 Lea Aljas

Kehtivad näituse eeskirjad asuvad siin

 

Show for Group X and Group V (ex. Basenjis )

Group exhibition with certificate rights

X group Judge : Felicity Thompson, Ireland

V group Judge : Jelena Tokareva, Latvija

Reserve Judge : Hedi Kumm, Estonia

 

Date: 17.08.2024

Location: Tagadi Koerte Treeningkeskus, Leopere talu, Tagadi küla, Saku vald, Harjumaa, 75517.

The dog show takes place in the indoor hall.

 

until 31.07.2024

Baby, puppy 30 € (Price for the EE, LT and LV sighthound club members 25 €)

Veterans 35 € (Price for the EE, LT and LV sighthound club members 30 € )

All other classes 45 € (Price for the EE, LT and LV sighthound club members 35 €)

Brace 10 €

Breeders, progeny class free

Special week 01.08.2024-05.08.2024

Baby, puppy 30 € (Price for the EE, LT and LV sighthound club members 25 €)

Veterans 35 € (Price for the EE, LT and LV sighthound club members 30 € )

All other classes 65 € (Price for the EE, LT and LV sighthound club members 50 €)

Brace 10 €

Breeders, progeny class free

 

* From 06.08.2024 onwards the registration is possible only upon agreement with the organiser and until technically possible to add dogs to the catalogue. 

When registering via e-mail, please send the registration, copy of the payment and copy of the pedigree (only in case the dog is NOT in EE or FI online database). For champion class - add copy of the champion title, for working class - add a copy of the working certificate.

 

Dogs born on 01.08.2013 or later, whose ears have been cropped and/or tails docked can not take part in the dog show.

Registration fee has to be paid to MTÜ Eesti Hurtade Liit  IBAN: EE132200221021302375 Swedbank

Please note the breed and pedigree number of the participating dog in the payment.  Additional INFO: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , phone +372 5156928 Lea Aljas

The current exhibition rules are located here

 
2023 a EHL üritused
Friday, 10 February 2023 22:58
There are no translations available.

2023 a EHL üritused

 

15.04 X ja V rühma näitus Harjumaa

(15-16.04 Tallinna Võitja)

20.05 rahvuslik maastikujooksuvõistlus

21.05 RV maastikujooksuvõistlus

3.06 X rühma erinäitus Harjumaa (3-4.06 Eesti Võitja)

15.07 rahvuslik maastikujooks ja Derby+veteran

16.07 Rahvusvaheline maastikujooks

6.08 rahvuslik maastikujooks ja vaarao, cirneco ja basenji Cup

27.08 rahvusvaheline maastikujooks ja Twin Cup

16.09 rahvuslik maastikujooks ja Eesti Meistrivõistlus

17.09 rahvusvaheline maastikujooks

 
ESU Statute
Tuesday, 02 February 2021 16:09

Mittetulundusühing Eesti Hurtade Liit  

PÕHIKIRI 

Vastu võetud EHL üldkoosolekul 19.09.2019 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1 Mittetulundusühingu nimi on Eesti Hurtade Liit (lühend EHL), inglise keeles Estonian Sighthounds Union. 

1.2 EHL asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik. 

1.3 EHL on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, kes juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, EHL põhikirjast ning Eesti Kennelliidu ja Rahvusvahelise Künoloogia Föderatsiooni (Federation Cynologique Internationale - FCI) normatiivdokumentidest.  

2. EHL EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

2.1. EHL tegevuse eesmärgid on: 

2.1.1. ühendada isikuid, kelle tegevus või huvi on seotud hurtadega; 

2.1.2. esindada ja kaitsta oma liikmete huve Eestis ja välisriikides; 

2.1.3. aidata kaasa tõustandardile vastavate tervete ja tõule vastavalt kasutuskõlblike hurtade teadlikule ja vastutustundlikule kasvatamisele ja aretamisele; 

2.1.4. korraldada hurtadega seotud harrastustegevusi; 

2.1.5. tutvustada ja propageerida hurdatõuge (lisaks FCI X rühmale ka V rühma algupärased jahitõud ja 0 rühma kuuluvad hurdad) laiemale avalikkusele.  

2.2. Oma eesmärkide täitmiseks EHL:  

2.2.1. kogub, koostab, vahetab ja levitab kõikvõimalikku hurdatõuge puudutavat informatsiooni oma liikmete ja potentsiaalsete liikmete hulgas; 

2.2.2. korraldab näitusi, maastiku- ja rajajookse; 

2.2.3. korraldab koosolekuid, seminare, koolitusi; 

2.2.4. peab arvestust hurtade kasvatajate kohta; 

2.2.5. suhtleb ja teeb koostööd teiste kennelorganisatsioonidega; 

2.2.6. haldab EHL veebilehte. 

3. LIIKMED 

3.1. EHL liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes soovib osaleda ja kaasa aidata EHL eesmärkide täitmisele ja kes täidab käesolevat põhikirja.  

3.2. EHL liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus isiku avalduse alusel 7 päeva jooksul arvates avalduse saamisest. Avalduse esitamisel tuleb tasuda EHL-le sisseastumis- ja liikmemaks.  

3.3. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek. Liikmeks vastuvõtmisest keeldumise korral tagastab juhatus taotlejale avalduse esitamisel tasutud sisseastumis- ja liikmemaksu 7 päeva jooksul keelduva otsuse tegemisest. 

3.4. EHL liikmeks vastuvõtmisel tasutava sisseastumismaksu ja iga-aastase liikmemaksu määra ja tasumise korra otsustab üldkoosolek.  

3.5. EHL juhatus peab oma liikmete üle arvestust.  

3.6. EHL-st väljaastumiseks peab isik esitama juhatusele kirjaliku avalduse.  

3.7. Juhatus võib liikme EHL-st välja arvata, kui ta ei ole täitnud oma liikmekohustusi, on jätnud õigeaegselt tasumata liikmemaksu, on rikkunud EHL põhikirja, on kahjustanud olulisel määral EHL huve või eksinud hea tava vastu. Liiget teavitatakse tema EHL-ist väljaarvamist arutavast juhatuse koosolekust vähemalt 2 nädalat ette. Liikmel on õigus tema väljaarvamist arutavast koosolekust osa võtta, samuti esitada oma seisukoht juhatusele kirjalikult. EHL-ist välja arvatud liige võib üldkoosolekul taotleda juhatuse otsuse kehtetuks tunnistamist.  

3.8. EHL-ist välja astunud või välja arvatud liikmele sisseastumismaksu ja liikmemaksu ei tagastata.  

3.9. Liikmel, kes lahkub või arvatakse EHL-st välja, ei ole õigust EHL varale.  3.10. EHL liikmel on õigus: 

3.10.1. osaleda ja hääletada EHL üldkoosolekul või delegeerida oma hääl lihtkirjaliku volikirjaga teisele EHL liikmele. Üks EHL liige saab volikirja alusel üldkoosolekul esindada kuni 5 EHL liiget;  

3.10.2. füüsilisest isikust liikmel ja juriidilisest isikust liikme esindajal olla valitud EHL juhtorganitesse; 

3.10.3. saada juhatuselt teavet EHL tegevuse ja rahaliste vahendite kasutamise kohta; 3.10.4. taotleda üldkoosolekult juhatuse otsuste kehtetuks tunnistamist; 

3.10.5. osaleda soodustingimustel kõigil EHL üritustel; 

3.10.6. lahkuda EHL-st omal soovil kirjaliku avalduse alusel. 

3.11. EHL liige on kohustatud:  

3.11.1. Järgima EHL põhikirja ning EHL üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid; 3.11.2. tasuma õigeaegselt liikmemaksu; 

3.11.3. esitama juhatusele oma kontaktandmed ja teavitama juhatust viivitamatult muudatustest oma kontaktandmetes; 

3.11.4. täitma FCI ja Eesti Kennelliidu normatiivakte ja hurtasid puudutavaid eeskirju;  

3.11.5. käituma koeraomanikuna vastutustundlikult ja lähtuma oma tegevuses alati koera parimatest huvidest; 

3.11.6. käituma kasvatajana eetiliselt, kasutades aretuses aretuseeskirjadele vastavaid koeri ja üksnes registreerimistunnistusega pesakondade kasvatamiseks; 

3.11.7. kasutama säästlikult ja sihtotstarbeliselt tema valduses olevat EHL vara;  

3.11.8. EHL-st välja astumisel või väljaarvamisel tagastama viivitamatult tema valduses oleva EHL vara. 

4. ÜLDKOOSOLEK 

4.1. EHL kõrgeim juhtorgan on üldkoosolek.  

4.2. Üldkoosoleku pädevuses on: 

4.2.1. põhikirja muutmine; 

4.2.2. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine; 

4.2.3. revidendi või revisjonikomisjoni ja muude komisjonide valimine ja tagasikutsumine;

4.2.4. sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ja tasumise korra kinnitamine; 4.2.5. juhatuse tegevusplaani kinnitamine; 

4.2.6. majandusaasta aruande ja revidendi või revisjonikomisjoni aruande kinnitamine; 

4.2.7. juhatuse või muu EHL organi liikmega või nendega seotud isikutega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine; õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses EHL esindaja määramine; 

4.2.8. EHL liikme taotluse juhatuse otsuse kehtetuks tunnistamine; 

4.2.9. EHL tegevuse reorganiseerimise ja lõpetamise küsimuse otsustamine; 

4.2.10. muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.  

4.3. Üldkoosoleku kutsub kokku ja valmistab ette EHL juhatus. 

4.4. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku üks kord aastas hiljemalt 4 kuud peale majandusaasta lõppemist.  

4.5. Juhatus kutsub kokku erakorralise üldkoosoleku, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest, revisjonikomisjon või 1/3 juhatuse liikmetest. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt 14 päeva jooksul vastava kirjaliku taotluse saamisest. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut eeltoodud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega. 

4.6. Üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos päevakorraga saadetakse liikmetele e postiga vähemalt 14 päeva enne koosoleku toimumist. Teates näidatakse üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning üldkoosoleku päevakord. Päevakorrale tuleb lisada otsustamiseks vajalikud dokumendid ja muud materjalid (põhikirja projekt, liikme ja EHL vahelise tehingu tingimused, juhatuse poolt heaks kiidetud majandusaasta aruanne, juhatuse tegevusplaani projekt jmt). Kui üldkoosoleku päevakorras on juhatuse liikmete valimine, antakse EHL liikmetele vähemalt 7 päeva aega kandidaatide esitamiseks. Juhatus saadab tähtajaks esitatud kandidaatide nimekirja liikmetele vähemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.  

4.7. Üldkoosoleku päevakorra määrab juhatus. Kui üldkoosoleku kutsuvad kokku EHL liikmed, määravad nemad üldkoosoleku päevakorra.  

4.8. Vähemalt 1/5 EHL liikmetest või vähemalt 6 EHL liiget, kui liikmeid on alla 30, võivad 3 päeva jooksul peale üldkoosoleku kokkukutsumist nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda. Iga täiendava küsimuse kohta tuleb esitada põhjendus.  

4.9. Kui pärast üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist päevakorda muudetakse, tuleb päevakorra muutmisest teatada enne üldkoosoleku toimumist samas korras ja sama tähtaja jooksul nagu üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmisel. 

4.10. Liikmed ei või punktis 4.8 nimetatud õigust enne üldkoosolekut kasutada, kui sama koosoleku päevakorda on juba üks kord muudetud ja päevakorra muutmisest on liikmetele teatatud. 

4.11. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta, kui üldkoosolekul osalevad kõik EHL liikmed, või vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul, kui üldkoosolekul osaleb üle poole EHL liikmetest. 

4.12. Eelnevalt päevakorda võtmata võib üldkoosolek otsustada järgmise üldkoosoleku kokkukutsumise ja lahendada avaldused, mis puudutavad päevakorraga seotud korraldusküsimusi ja üldkoosoleku pidamise korda, samuti võib üldkoosolekul ilma otsust tegemata arutada muid küsimusi. 

4.13. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud üle poole EHL liikmetest. Kui üldkoosolek osutub otsustusvõimetuks, kutsub juhatus 1 kuu jooksul kokku uue üldkoosoleku, mis on otsustusvõimeline esindatud häälte arvust sõltumata. 

4.14. Igal liikmel on üldkoosolekul 1 hääl. 

4.15. Liige ei saa osaleda hääletamisel, kui otsustatakse tema või temaga seotud isikuga tehingu tegemist. Seotud isikuks on abikaasa, elukaaslane, ülalpeetav laps, kasulaps või muu isik, kellega liikmel on ühine majapidamine, ja juriidiline isik, kelle üle liige või eelnimetatud isik omab üksi või koos teiste isikutega olulist mõju juhtiva ametikoha tõttu või milles see isik omab vähemalt 10% aktsia- või osakapitalist või häältest või õigust vähemalt 10% tulust, samuti muu isik, kellega liikmel on sellised suhted, et tal on otsene või kaudne oluline huvi tehingu tulemuse suhtes. 

4.16. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega, v.a. põhikirja punktides 4.2.1 ja 4.2.8 nimetatud küsimused, kus otsus võetakse vastu 2/3 koosolekul viibinud liikmete häältega. Põhikirjas ettenähtud EHL eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult. 

4.17. Üldkoosoleku protokoll ja üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused avaldatakse hiljemalt 14 päeva peale üldkoosolekut EHL veebilehel.  

5. JUHATUS 

5.1. EHL juhib ja esindab juhatus.  

5.2. Juhatuse ülesanded on:  

5.2.1. EHL põhikirjaliste eesmärkide ja ülesannete täitmise korraldamine; 5.2.2. EHL üldkoosoleku otsuste ja juhatuse tegevusplaani täitmine; 

5.2.3. EHL raamatupidamise korraldamine; 

5.2.4. EHL esindamine ja huvide kaitsmine; 

5.2.5. üldkoosoleku kokkukutsumine, päevakorra ja otsustamisele küsimuste ettevalmistamine; 

5.2.6. ühingu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine ning liikmete registri pidamine; 

5.2.7. ettepanekute tegemine üldkoosolekule alaliste ja ajutiste toimkondade ja muude struktuuriüksuste moodustamise, tagasikutsumise ja nende liikmete nimetamise kohta; 

5.2.8. EHL normatiivdokumentide projektide koostamine ja esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks; 

5.2.9. muude küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.  5.3. EHL juhatuses on 3-5 liiget, kes määratakse üldkoosoleku poolt 3 aastaks. 

5.4. Juhatus määrab liikmete vastutusvaldkonnad ja valib enda hulgast esimehe, kes koordineerib juhatuse tegevust, kutsub kokku ja korraldab juhatuse koosolekuid.  

5.5. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele esimehe või vähemalt ühe liikme nõudel.  

5.6. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal viibivad vähemalt pooled selle liikmetest. Juhatuse koosolek võib toimuda ka elektroonselt. Kui päevakorras on liikme väljaarvamine, võib otsuse teha e-kirja teel tingimusel, et liige, kelle väljaarvamist otsustatakse, on sellega kirjalikult või e-kirja teel nõustunud.  

5.7. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusel ja vormistatakse kirjalikult.  

5.8. Juhatuse otsused tuleb viivitamatult esitada kirjalikult või e-kirja teel isikutele, keda vastav otsus puudutab.  

6. RAHALISED VAHENDID, ARUANDLUS JA KONTROLL 

6.1. EHL vara tekib liikmete sisseastumismaksudest ja liikmemaksudest, ühingu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, annetustest ja muudest laekumistest. 

6.2. EHL aruandeperioodiks on kalendriaasta. 

6.3. EHL teostab raamatupidamist vastavalt kehtivale seadusandlusele ja esitab seadusandlusega ettenähtud korras aruanded pädevatele riigiorganitele ning võimaldab oma majandustegevuse kontrollimist. 

6.4. Juhatus koostab pärast majandusaasta lõppu raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need üldkoosolekule kinnitamiseks. 

6.5. EHL majandustegevust, selle vastavust EHL põhikirjale ning vahendite sihipärast ja otstarbekohast kasutamist kontrollib vajadusel revident või revisjonikomisjon.  

6.6. Revidendi või revisjonikomisjoni moodustamise otsustab üldkoosolek, kui seda nõuab vähemalt 1 juhatuse liige või vähemalt 10% EHL liikmetest.  

6.7. Revident esitab oma aruande üldkoosolekule.


 
Valid XHTML and CSS.