Üldkoosolek 26.01.23
Esm, 09.Jan.2023 20:29
Eesti Hurtade Liidu korraline üldkoosolek toimub 26.jaanuaril, algusega kell 19.00. Koosolek toimub virtuaalselt, osalemissoovist andke palun märku hiljemalt 22ndaks jaanuariks e-mailile E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud . Kõikidele registreerunutele saadame lingi koosolekul osalemiseks hiljemalt tund enne ürituse algust. Volitused (digitaalselt allkirjastatuna) palume saata samuti enne koosolekut meilile.

Aruandega tutvumiseks saada oma soov   E-mail on kaitstud spmmirobotite eest, Javascript peab olema sisse llitatud
Päevakord: 1. EHL juhatuse esimehe sõnavõtt 2. EHL 2021a majandusaasta aruande heakskiitmine
3. Muud küsimused

Eesti Hurtade Liidu juhatus
 
Eesti Hurtade Liit üldkoosolek 23.08.2022
Esm, 26.Sep.2022 14:24

Eesti Hurtade Liit üldkoosolek 23.08.2022

Mittetulundusühingu nimi: Eesti Hurtade Liit

Registrikood: 80110240

Toimumiskoht: Tallinn, Rävala 8

Algus kell 18.10

Lõpp kell 19.30

Protokoll

Koosoleku juhataja: Tanel Palmissaar

Koosoleku protokollija: Katariina Kärsten

Koosolekul osalevate liikmete nimekiri:

Liikme nimi

 

Häälte arv koos volitustega

 

Liisa Vesik

1

Ede Eerits

 

1

Krist Parve

2

Kerttu Kõll

Heidy Rüütel

2

Laura-Liisa Heinoja

Kristiina Tammik

1

Tanel Palmissaar

6

Merily Palmissaar

Žanna Tukova

Olga Savelieva

Birgit Põldaru

Maria Aarand

Inna Gaston

6

Tatjana Bogdanova

Vitaly Zahharov

Ilona Korshunova

Anzela Lazarenkova

Viktoria Krõlova

Larissa Pavlova

4

Irina Knestjapina

Irina Bojarina

Nele Neeme

Kathriin Usai

3

Jaana Reinek

Katrin Rünk

Meeli Eismann

1

Viktoria Laats

5

Jana Petrov

Natalja Volkkova

Viktoria Kolotsei

Viktoria Koštšejeva

Katrin Raie

1

Eveli Šokman

1

Teddy Luik

1

Marliis Eerits

1

Liina Vaher

2

Olga Gorbatšova

Katariina Kärsten

1

Inna Viks

1

Liikmeid kokku: 59

Kohal: isiklikult osaleb koosolekul 18 liiget, lisaks volitustega 22 liiget, sh kokku 40.

Päevakord

1.       Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valmimine

Ettepanek: Koosolekut juhatab Tanel Palmissaar, protokollib Katariina Kärsten ja hääli loeb Meeli Eismann.

Hääletamine: kõik osalejad on ettepaneku poolt.

Otsus: koosolekut juhatab Tanel Palmissaar, protokollib Katariina Kärsten ning hääli loeb Meeli Eismann.   

 

2.       Päevakorra kinnitamine.

Üldkoosoleku teates väljakuulutatud päevakord:

1)      Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valimine

2)      Päevakorra kinnitamine

3)      2020 a majandusaasta aruanne (lisatud)
a. Arutelu
b. Aruande kinnitamine

4)      EHL juhatuse tagasikutsumine

5)      EHL juhatuse valimine

6)      Muud küsimused

Ettepanek: kinnitada päevakord esitatud kujul.

Poolt 40 häält, erapooletuid ega vastuhääli ei ole.

 

3.       2020 a majandusaasta aruanne

Inna Viks jagab selgitusi 2020. a majandusaasta aruande kohta.

Ettepanek: Meeli Eismann teeb ettepaneku 2020. a majandusaasta aruanne kinnitada.

Hääletamine: 39 poolt, 1 erapooletu, vastuhääli ei ole.

Otsus: Kinnitada 2020. a majandusaasta aruanne.

 

4.       Eesti Hurtade liidu juhatuse tagasi kutsumine

Ettepanek: Kutsuda tagasi EHL juhatus.

Hääletamine: Poolt 40 liiget, erapooletuid ega vastuhääli ei ole.

Otsus: kutsuda tagasi EHL juhatus.

 

5.       EHL juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine

 

a)       Ettepanek: Valida kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon koosseisus Meeli Eismann, Teddy Luik, Kathriin Usai.

Hääletamine: Poolt 40 liiget, erapooletuid ega vastuhääli ei ole.

Otsus: Hääli loeb kolmeliikmeline komisjon koosseisus Meeli Eismann, Teddy Luik, Kathriin Usai.  

 

b)      Tanel Palmissaar teeb ettepaneku: EHL juhatus on edaspidi 3-liikmeline.

Hääletamine: Poolt 40 liiget, erapooletuid ega vastuhääli ei ole.

Otsus: EHL juhatus on 3-liikmeline.

 

c)       Juhatuse liikmete kandidaatideks esitati: Liina Vaher, Marliis Eerits, Heidy Rüütel.

 

Iga juhatuse liikme kandidaat teeb lühitutvustuse enda tegevustest ja plaanidest. Seejärel jagati laiali valimissedelid. Peale salajast nimelist hääletust luges häältelugemiskomisjon igale kandidaadile antud hääled kokku ning tulemus oli järgmine:

Liina Vaher 39 häält

Marliis Eerits 38 häält

Heidy Rüütel 16 häält

 

Otsus: Moodustatakse uus juhatus koosseisus Liina Vaher, Marliis Eerits, Heidy Rüütel.

 

6.       Muud küsimused

a)       Liisa Vesik teeb ettepaneku tõsta EHL liikmete aastamaksu 10 eurolt 15 eurole aastast 2023.

Hääletamine: poolt 5 häält, erapooletuid 14, vastu 21 häält.

Otsus: mitte tõsta EHL liikmete aastamaksu.

 

b)      Liisa Vesik teeb ettepaneku määrata iga-aastase liikmemaksu tasumise tähtajaks jooksva kalendriaasta 1. märts.

Arutelu: Juhatus võiks aasta alguses, umbes kuu enne liikmemaksu tasumise tähtaega saata liikmetele sõbraliku meeldetuletuse. Kui 1. märtsiks ei ole liikmemaks tasutud, siis võiks juhatus saata hoiatuskirja, anda 2-nädalase tähtaja liikmemaksu tasumiseks, ning kui tähtajaks ei ole liikmemaks tasutud, siis võib juhatus põhikirja alusel otsustada isiku EHL liikmete hulgast välja arvata. Selleks, et uuesti liikmeks hakata ja kasutada liikmestaatusest tulenevaid eeliseid (nt erinäituse ja maastikujooksuvõistlustel registreerimise erihinda EHL liikmetele), peab isik siis uuesti tasuma sisseastumismaksu ja aastamaksu.

Ettepanek: määrata iga-aastase liikmemaksu tasumise tähtajaks jooksva kalendriaasta 1.märts.

Hääletamine: poolt 40, erapooletuid ega vastuhääli ei ole.

Otsus: iga-aastase liikmemaksu tasumise tähtaeg on jooksva kalendriaasta 1. märts.

 

c)       Liina Vaher selgitab, et 2021. a majandusaasta aruande kinnitamiseks tuleb peagi teha uus üldkoosolek ning selle võiks teha elektrooniliselt.

 

d)      Meeli Eismann selgitab 2020. a majandusaasta revisjoni pinnalt tekkinud kitsaskohti:

 

-          Kui liikmed teevad EHL pangaarvele ülekande, siis tuleks selgitusse alati panna kirjeldus, mille eest ülekanne on tehtud.

-          EHL juhatus võiks jälgida, et liikmed maksavad ära nii sisseastumismaksu kui liikmemaksu ja et summad oleksid õiged.

 

e)      Eveli Šokman juhib tähelepanu, et EHL võiks infot jagada ka väljaspool Facebooki, sest kõigil liikmetel ei ole Facebooki kontot. Nt harjutusjooksude info ei liigu väljaspool Facebooki gruppi.

Liisa Vesik teeb selgitab, et EHL Facebooki grupp on avalik ja selle jälgimiseks ei pea tegema Facebooki kontot. Ettepaneku, et EHL kodulehel võiks olla link koos selgitusega, et jooksev info avaldatakse EHL Facebooki grupis.

 

/Digitaalselt allkirjastatud/

Protokollija: Katariina Kärsten

Koosoleku juhataja: Tanel Palmissaar

 
EHL üldkoosoleku protokoll 04.12.2021
Reede, 17.Det.2021 11:39

 

Eesti Hurtade Liitu 04.12.2021 üldkoosoleku protokoll

Mittetulundusühingu nimi: Eesti Hurtade Liit

Registrikood: 80110240

Toimumiskoht: Tallinn, Rävala 8

Algus kell 11.25

Lõpp kell 15.30

Koosoleku juhataja: L. V.

Koosoleku protokollija: K. E.

Liikmeid kokku: 58

Kohal: isiklikult osaleb koosolekul 27 liiget, lisaks volitustega 22 liiget, sh kokku 49.

Päevakord

1.       Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valmimine

Ettepanek: Koosolekut juhatab L. V., protokollib K. E. ja hääli loeb K. K.

Hääletamine: kõik osalejad on ettepaneku poolt.

Otsus: koosolekut juhatab L. V., protokollib K. E. ning hääli loeb K. K.   

 

2.       Päevakorra kinnitamine.

Üldkoosoleku teates väljakuulutatud päevakord:

1)      Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugeja valimine
2) Päevakorra kinnitamine
3) Juhatuse esimehe sõnavõtt
4) 2019 a majandusaasta aruanne (lisatud)
a. Arutelu
b. Aruande kinnitamine
5) 2020 a majandusaasta aruande tutvustamine
6) Ülevaade 2021 a eelarvest
7) Leping K.R-iga
8) I.N liikmelisus
9) Ülevaade juhatuse tegevusest 2019-2021
10) 2022 a tegevusplaan
11) EHL juhatuse tagasikutsumine
12) EHL juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
13) Muud küsimused

 

a)       Ettepanek: I. N.  teeb ettepaneku välja jätta päevakorrast punkt 8.

Hääletamine: ettepaneku poolt 26, vastu 16.

Otsus: Võtta punkt 8  päevakorrast välja.

 

b)      Ettepanek: A.-D. N. teeb ettepaneku lisada päevakorda ühte juhatuse liiget puudutava rikkumismenetluse arutamine.

Hääletamine: 13 poolt, 21 vastu.

Otsus: selleteemalist punkti ei lisata päevakorda.

 

Koosolekult lahkub 1 volitusega osaleja, edasi on 47 häält.

c)       Ettepanek: L. V. teeb ettepaneku tõsta punkt 7 arutelus 5ndaks, peale 2019 a majandusaasta aruande arutelu.

Hääletamine: kõik osalejad on ettepaneku poolt.

Otsus: Algses päevakorras 7ndat punkti arutatakse peale 2019 a majandusaasta aruande arutelu.

 

3.       Juhatuse esimehe sõnavõtt

EHL juhatuse esimees L. V. toob välja et olulisemad päevakorrapunktid koosolekul on 2019 a majandusaasta aruanne ja uue juhatuse valimine. Loodame et koosolek on konstruktiivne. Hetkel ol EHLil 58 liiget, koosolekul osaleb 49 (neist 27 isiklikult). See on väga hea, et huvi on suur ja liikmed on aktiivsed. VEBi pöördumist tutvustame muude teemade all.

4.       2019 a majandusaasta aruanne

I. V. jagab selgitusi 2019 majandusaasta aruande kohta.

Ettepanek: M. E. teeb ettepaneku 2019 majandusaasta aruanne kinnitada.

Hääletamine: 46 poolt, 2 vastu.

Otsus: Kinnitada 2019 a majandusaasta aruanne.

 

5.       Leping K. R.-ga

L. V. selgitab K. R-ga sõlmitud lepingu põhjuseid. 2019 aasta EM raames andis I. N. EM jaoks tehtud pangakaardi K.R.-le, kes võttis kaardiga välja suuremad summad sularaha. K. R.-ga sõlmiti  2019 novembris leping omastatud raha (3150€) tagastamiseks. Oleme üritanud anda see kiirmenetlusse, tasudes riigilõivu (ligi 200 €), kuid seda ei rahuldatud, kuna intressinõue oli liiga suur.  See raha (3150€)  kajastub majandusaasta aruandes viitvõlana.

 

Ettepanek: R. K. teeb ettepaneku anda see maksekäsu kiirmenetluse alusel kohtusse ilma intressinõudeta.

Hääletamine: 4 erapooletut, 41 poolt.

Otsus:  Võla sisse nõudmiseks antakse avaldus maksekäsk kiirmenetlusse ilma intressinõudeta.

 

6.        2020 a majandusaasta aruande arutelu

L. V. annab ülevaate, kuidas on toimunud 2020 kulude ja tulude liikumised EHL arvel. 2019 alustades oli rahaline seis nullis, samas vajasid lahendamist veel mitmeid EM-st jäänud võlgnevused (Jõulumäe keskus, auhindade saatmine võistkondadele jms). Varasemalt liikus suurem osa ürituste korraldamisega seotud kulusid ja tulusid sularahas, selles osas on tehtud põhimõtteline muudatus- uus juhatus leppis kohe kokku, et edaspidi arveldatakse ainult läbi pangakonto. I. V. (majandusaasta aruannete koostaja) kinnitab, et järgmiste aastate majandusaastate aruannete koostamine on selgem ja lihtsam kui 2019. a oma.

 

7.       Ülevaade juhatuse tegevusest 2019-2021

L. V. annab ülevaate juhatuse tegevusest 2019-2021 aastatel. Septembris 2019 toimus üldkoosolek, kus kinnitati 2017 ja 2018 a majandusaastate aruanded ning valiti praegune juhatus. 2020 oli keeruline aeg, uus juhatus üritas kokku panna 2019 a majandusaasta aruannet, ning koroonapandeemia tõttu oli ürituste korraldamine keeruline- toimus siiski 2 erinäitust, ning 4 jooksuvõistlust. Oktoobris korraldasime toimkonnaliikmete põhikoolituse, kust mitmed on ka juba atesteeritud, teised jõuavad atesteerimiseni järgmise hooaja jooksul. On väga positiivne, et huvilisi on juurde tulnud. 2021 aastal on toimunud paar harjutusjooksu, 7 jooksuvõistlust ja erinäitus. K. R. teeb ülevaate, mis seisus on Balti maastikujooksu võitja statuut. Läti hurdaliiduga on kokkulepe, et statuudiga ei minda edasi enne, kui Leedu kohtunike kvaliteet on stabiliseerunud. L. V. selgitab Aasta jooksukoera statuudi seisu. EKL-is ei kinnitatud statuuti, kuna nad ei soovi ise punktiarvestust pidada. L. V. uurib teistest allüksustest, kuidas on süsteem üles ehitatud punktiarvestuseks. Kokkuvõtvalt võib öelda, et klubi olukord on paranenud.

 

8.       2022 a tegevusplaan

L. V. tutvustab 2022 aasta tegevusplaani. Kennelliit on kinnitanud jooksuvõistlused (21-22 mai, 16-17 juuli, 28 august ja 17-18 september) ja erinäitused 9. aprillil (samal nädalavahetusel Tallinna võitja näitusega) ja 4. juunil (samal nädalavahetusel Eesti Võitjaga). Järgmisel juhatusel saab olema samuti lai tööpõld, edasi on vaja tegeleda kodulehega, on vaja läbi töötada normdokumendid, selgitada välja inventari hoolduse ja hankimise edasine saatus.

 

9.       Eesti Hurtade liidu juhatuse tagasi kutsumine

Ettepanek: Kutsuda tagasi EHL juhatus.

Hääletamine: Poolt 45 liiget

Otsus: kutsuda tagasi EHL juhatus.

10.   EHL juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine

 

a)       Ettepanek: Valida kolmeliikmeline häältelugemiskomisjon koosseisus K. E., M. E., L.-L. H.

Hääletamine: Poolt 45 liiget

Otsus: Hääli loeb kolmeliikmeline komisjon koosseisus K. E., M. E., L.-L. H.

 

b)      Ettepanek: Määrata revidendiks M. E.

Hääletamine: Poolt 45 liiget

Otsus: Revidendiks valiti M. E.

 

c)       Juhatuse liikmete kandidaatideks esitati: T. P., K. R., K. K., L. V., M. E., H. R., K. U.

 

Ettepanek: Liina Vaher teeb ettepaneku valida juhatusse 5 liiget.

Hääletamine: poolt 45 liiget

Otsus: EHL juhatus saab olema viieliikmeline.

 

Iga juhatuse liikme kandidaat teeb lühitutvustuse enda tegevustest ja plaanidest. Seejärel jagati laiali valimissedelid. Peale salajast nimelist hääletust luges häältelugemiskomisjon igale kandidaadile antud hääled kokku ning tulemus oli järgmine:

T. P. 46 häält

L. V. 45 häält

K. K. 37 häält

H. R. 33 häält

K. R. 31 häält

M. E. 20 häält

K. U. 12 häält

 

Otsus: Moodustatakse uus juhatus koosseisus Tanel Palmissaar, Liina Vaher, Katariina Kärsten, Heidy Rüütel, Katrin Raie.

 

11.   Muud küsimused

M. E. tegi ettepaneku, et liikmemaksu tasumiseks võiks panna paika kindla kuupäeva. L. V. selgitas, et juhatus on selleks kokku leppinud 1. märtsi, kuid mõistlik oleks see sätestada juba põhikirjas, ning selle võiks päevakorda võtta järgmisel üldkoosolekul.

L. V. tegi ettepaneku tõsta liikmemaksu vähemalt 15€-ni. Seda võiks arutada uus juhatus ning vajadusel võtta see üldkoosoleku päevakorda.  Leiti, et vajalik oleks kodulehel kajastada juhatuse liikmete tegevusvaldkonnad, et liikmed saaksid otse pöörduda vastava inimese poole. Rõhutati kodulehega tegelemise vajadust- vajalik leida uus tegija. Vajalik on välja töötada atesteerimistunnistuste blankett.

K. U. küsimus: kuidas on järgmisel võistlusperioodil sprinterite arvestus?

L. V.  annab selgitusi VEBi pöördumises esitatud küsimuste kohta.

 

1. Maastikujooksude toimkonna liikmete atesteerimine - tänaseks on mitmel inimesel teatud positsioonidel vajalik arv kordi stažeeritud, palume koosolekul seletada atesteerimiskorda ja -sagedust ning esimesed atesteerimised ka ära kinnitada. Vastav info tuleks ka kodulehel üle vaadata ja lisada uued nimed.

Toimkonnaliikmete nimekirja on lisandunud on T. P. ja M. M. vedajatena, M. E. ja L.-L. H. sekretariaadis ja M. E. lähetajana.

 

2. 2022 a. jooksude kalender – võistluseid on kalendris väga vähe. Kas on muudatuse plaane, arvestades, et meie esimesed võistlused on vaid nädal aega enne Soome MM-i? Kas võiks palun luua võimaluse noorematele koertele MM-ile kvalifitseeruda ja erandkorras mõne rahvusliku võistluse juurde lisada aprilli või siis mai algusesse? Miks mitte talvemaastikujooks korraldada?

Kalendris on 7 võistlust, mis on EHL ressursse arvestades optimaalne võistluste arv. Aprillis-mai alguses võistluste korraldamine sõltub väga suurel määral ilmast, sest põllud peavad olema kuivad. Aga rahvusliku võistluse lisamine võib olla võimalik.

 

3. Rahvuslike võistluste korraldamine - palume arutada seda võimalust, et lubada ka mõnel teisel EKL'i klubil rahvuslikke võistluseid korraldada. Korrata üle, mida selleks vaja on, et teine klubi saaks korraldada (lisaks sellele, et avaldus peab olema tehtud eelneva aasta veebruariks) - kas poleks mõeldav juba 2022 a korraldamisel nt MTÜ Tartu Trennid abi kasutada, muuhulgas ka võistluste asukohta atraktiivsemaks või põnevamaks muuta Kesk- või Lõuna-Eesti näol - selles klubis (koos äsjaloodud VEB TÜ-ga, mis ootab veel EKL liikmeks saamist) on väga heade kontaktidega inimesi, kelle kaudu saaks kvaliteetsete põldude kasutuslubasid. Lisaks on seal tiimid, kes on korraldanud mitteametlikke võistluseid, kus osalejate arv on sama või rohkemgi kui EHL võistlustel.

 

Kesk- või Lõuna-Eestis võistluste korraldamine on igati tervitatav. Rahvusvaheliste võistluste toimumiskohad on FCI-s kinnitatud ja neid muuta ei saa, aga rahvuslike võistluste puhul oleks ehk võimalik toimumiskohta muuta. Võistluste taotlemise kord on ära toodud EHL kodulehel Hurtade jooksuvõistluste korraldamise eeskirjas (punkt 5). Klubide poolne abi jooksuvõistluste või näituste korraldamisel on väga oodatud.

 

4. Hurtade maastikujooksude kohtunikuks saamine - Eestis on väga vähe kohtunikke, kas võiks palun välja töötada dokumendi, mis sätestab kohtunikuks saamise tingimused ja korra? Kuidas on kohtunike koolitamisega?

Kohtunike järelkasvu koolitamine on EHL jaoks väga oluline teema. Kohtunike koolitamine on  EKL hurtade raja- ja maastikujooksu kohtunike kogu pädevuses ja toimub vastavalt EKL hurtade jooksuvõistluste kohtunike statuudile.

5. Soomes toimuva 2022 aasta maastikujooksu MM-i koondise kapten - võistlus toimub juba poole aasta pärast. Kuna see on meile lähedal, on ilmselt koondis ka selle võrra suurem kui tavaliselt. Selle aasta koondisel tekkis konflikt selle üle, kes ja kuidas kapteniks saab - kas võiks ka selle juhendi välja töötada ja avalikustada? Uurida juba praegu, kas on kaptenikandidaate ja tutvustada, kuidas enda kandidatuur esitada? Kes valib lõpuks välja kapteni?

Meeskonna kapteni valimiseks eraldi reegleid ei ole. Kapten peaks olema kursis maastikujooksude nõuetega, samuti peaks ta oskama inglise keelt. Üheks ettepanekuks oli, et kapteni  peaks valima eelkõige võistlema minev meeskond ise.

6. Töösertifikaatide kehtivus - EKL poolt välja antud Töösertifikaat on ainult eestikeelne, kui seda on soov kasutada ka väljapool Eestit (näiteks Läti hurtade klubi näitusel), siis keegi ei saa sellest aru. Vaja oleks ka inglise keelset varianti ja palume teha EHL see ettepanek EKL juhatusele.

See punkt on uue juhatuse pädevuses.

7. Aasta maastikujooksu koera tunnustamine EKL tasandil - mida on selleks seni tehtud, mida saame veel teha, et selleni jõuda? Lisaks palume veel avaldada aasta maastikujooksu koera tunnustamise statuut.

Aasta maastikujooksu koera tunnustamise statuut on olnud valmis juba aastaid. Siiani pole EKL juhatus seda kinnitanud tuues põhjuseks selle, et maastikujooksuvõistlusi ei korralda mitte EKL allüksus vaid eraldiseisev klubi. Praeguse EKL juhatuse seisukoht maastikujooksu koera tunnustamiseks on positiivne, lahtiseks jäi see vaid seetõttu, et EKL büroo ei soovinud ise statistikat hallata. Tänaseks on meil olemas programm, mis statistika haldamisega toime tuleb ja uus EHL juhatus saab selle teemaga uuesti EKL-I juhatuse poole pöörduda.

8. EHL dokumentide korrastamine ja avaldamine - kas võiks kaaluda töögrupi loomist, et kaasajastada ja avalikustada kõik EHL'iga seotud dokumendid ja reeglid, lisaks EHL-i kodulehekülg? Kogu EHL koduleht vajaks uuendamist. Näiteid on siin juba toodud - kohtunikuks saamise kord, aasta jooksukoera statuut, koondise kapteniks kandideerimine jne. EHL kontaktide alla võiks panna rohkem tõugude esindajate andmeid, hetkel seal välja toodud ainult 5 tõu esindajad.

EHL kodulehe uuendamine on töös.

9. EHL-i nimekirjas olevate koerte pensionile saatmine – meil on Eestis üpris vähe vahvaid jooksukoeri, kes on tegusad ja võistlevad kuni 8-eluaastani. Oleks imeilus saata nad ka väärikalt pensionile kas siis roseti või aukirjaga.

Ettepanekut arutati, leiti, et ettepanek on asjakohane.

 

10. EHL jooksureeglite ülevaatamine ja parandamine – palume üle vaadata jooksuvõistluse korraldamise reeglid ning korraldamise ja hindamise juhend, teha sinna parandusi ja täiendusi.

Jooksureeglite ülevaatamine ja uuendamine FCI uutest reeglitest tulenevalt on EHL juhatuse prioriteet.

 

Protokollija: K. E.

Koosoleku juhataja: L. V.


 

 
EHL PÕHIKIRI
Tei, 02.Veb.2021 16:09

Mittetulundusühing Eesti Hurtade Liit  

PÕHIKIRI 

Vastu võetud EHL üldkoosolekul 19.09.2019 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1 Mittetulundusühingu nimi on Eesti Hurtade Liit (lühend EHL), inglise keeles Estonian Sighthounds Union. 

1.2 EHL asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik. 

1.3 EHL on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, kes juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest õigusaktidest, EHL põhikirjast ning Eesti Kennelliidu ja Rahvusvahelise Künoloogia Föderatsiooni (Federation Cynologique Internationale - FCI) normatiivdokumentidest.  

2. EHL EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

2.1. EHL tegevuse eesmärgid on: 

2.1.1. ühendada isikuid, kelle tegevus või huvi on seotud hurtadega; 

2.1.2. esindada ja kaitsta oma liikmete huve Eestis ja välisriikides; 

2.1.3. aidata kaasa tõustandardile vastavate tervete ja tõule vastavalt kasutuskõlblike hurtade teadlikule ja vastutustundlikule kasvatamisele ja aretamisele; 

2.1.4. korraldada hurtadega seotud harrastustegevusi; 

2.1.5. tutvustada ja propageerida hurdatõuge (lisaks FCI X rühmale ka V rühma algupärased jahitõud ja 0 rühma kuuluvad hurdad) laiemale avalikkusele.  

2.2. Oma eesmärkide täitmiseks EHL:  

2.2.1. kogub, koostab, vahetab ja levitab kõikvõimalikku hurdatõuge puudutavat informatsiooni oma liikmete ja potentsiaalsete liikmete hulgas; 

2.2.2. korraldab näitusi, maastiku- ja rajajookse; 

2.2.3. korraldab koosolekuid, seminare, koolitusi; 

2.2.4. peab arvestust hurtade kasvatajate kohta; 

2.2.5. suhtleb ja teeb koostööd teiste kennelorganisatsioonidega; 

2.2.6. haldab EHL veebilehte. 

3. LIIKMED 

3.1. EHL liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes soovib osaleda ja kaasa aidata EHL eesmärkide täitmisele ja kes täidab käesolevat põhikirja.  

3.2. EHL liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus isiku avalduse alusel 7 päeva jooksul arvates avalduse saamisest. Avalduse esitamisel tuleb tasuda EHL-le sisseastumis- ja liikmemaks.  

3.3. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek. Liikmeks vastuvõtmisest keeldumise korral tagastab juhatus taotlejale avalduse esitamisel tasutud sisseastumis- ja liikmemaksu 7 päeva jooksul keelduva otsuse tegemisest. 

3.4. EHL liikmeks vastuvõtmisel tasutava sisseastumismaksu ja iga-aastase liikmemaksu määra ja tasumise korra otsustab üldkoosolek.  

3.5. EHL juhatus peab oma liikmete üle arvestust.  

3.6. EHL-st väljaastumiseks peab isik esitama juhatusele kirjaliku avalduse.  

3.7. Juhatus võib liikme EHL-st välja arvata, kui ta ei ole täitnud oma liikmekohustusi, on jätnud õigeaegselt tasumata liikmemaksu, on rikkunud EHL põhikirja, on kahjustanud olulisel määral EHL huve või eksinud hea tava vastu. Liiget teavitatakse tema EHL-ist väljaarvamist arutavast juhatuse koosolekust vähemalt 2 nädalat ette. Liikmel on õigus tema väljaarvamist arutavast koosolekust osa võtta, samuti esitada oma seisukoht juhatusele kirjalikult. EHL-ist välja arvatud liige võib üldkoosolekul taotleda juhatuse otsuse kehtetuks tunnistamist.  

3.8. EHL-ist välja astunud või välja arvatud liikmele sisseastumismaksu ja liikmemaksu ei tagastata.  

3.9. Liikmel, kes lahkub või arvatakse EHL-st välja, ei ole õigust EHL varale.  3.10. EHL liikmel on õigus: 

3.10.1. osaleda ja hääletada EHL üldkoosolekul või delegeerida oma hääl lihtkirjaliku volikirjaga teisele EHL liikmele. Üks EHL liige saab volikirja alusel üldkoosolekul esindada kuni 5 EHL liiget;  

3.10.2. füüsilisest isikust liikmel ja juriidilisest isikust liikme esindajal olla valitud EHL juhtorganitesse; 

3.10.3. saada juhatuselt teavet EHL tegevuse ja rahaliste vahendite kasutamise kohta; 3.10.4. taotleda üldkoosolekult juhatuse otsuste kehtetuks tunnistamist; 

3.10.5. osaleda soodustingimustel kõigil EHL üritustel; 

3.10.6. lahkuda EHL-st omal soovil kirjaliku avalduse alusel. 

3.11. EHL liige on kohustatud:  

3.11.1. Järgima EHL põhikirja ning EHL üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid; 3.11.2. tasuma õigeaegselt liikmemaksu; 

3.11.3. esitama juhatusele oma kontaktandmed ja teavitama juhatust viivitamatult muudatustest oma kontaktandmetes; 

3.11.4. täitma FCI ja Eesti Kennelliidu normatiivakte ja hurtasid puudutavaid eeskirju;  

3.11.5. käituma koeraomanikuna vastutustundlikult ja lähtuma oma tegevuses alati koera parimatest huvidest; 

3.11.6. käituma kasvatajana eetiliselt, kasutades aretuses aretuseeskirjadele vastavaid koeri ja üksnes registreerimistunnistusega pesakondade kasvatamiseks; 

3.11.7. kasutama säästlikult ja sihtotstarbeliselt tema valduses olevat EHL vara;  

3.11.8. EHL-st välja astumisel või väljaarvamisel tagastama viivitamatult tema valduses oleva EHL vara. 

4. ÜLDKOOSOLEK 

4.1. EHL kõrgeim juhtorgan on üldkoosolek.  

4.2. Üldkoosoleku pädevuses on: 

4.2.1. põhikirja muutmine; 

4.2.2. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine; 

4.2.3. revidendi või revisjonikomisjoni ja muude komisjonide valimine ja tagasikutsumine;

4.2.4. sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ja tasumise korra kinnitamine; 4.2.5. juhatuse tegevusplaani kinnitamine; 

4.2.6. majandusaasta aruande ja revidendi või revisjonikomisjoni aruande kinnitamine; 

4.2.7. juhatuse või muu EHL organi liikmega või nendega seotud isikutega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine; õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses EHL esindaja määramine; 

4.2.8. EHL liikme taotluse juhatuse otsuse kehtetuks tunnistamine; 

4.2.9. EHL tegevuse reorganiseerimise ja lõpetamise küsimuse otsustamine; 

4.2.10. muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.  

4.3. Üldkoosoleku kutsub kokku ja valmistab ette EHL juhatus. 

4.4. Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku üks kord aastas hiljemalt 4 kuud peale majandusaasta lõppemist.  

4.5. Juhatus kutsub kokku erakorralise üldkoosoleku, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest, revisjonikomisjon või 1/3 juhatuse liikmetest. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku hiljemalt 14 päeva jooksul vastava kirjaliku taotluse saamisest. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut eeltoodud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega. 

4.6. Üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos päevakorraga saadetakse liikmetele e postiga vähemalt 14 päeva enne koosoleku toimumist. Teates näidatakse üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning üldkoosoleku päevakord. Päevakorrale tuleb lisada otsustamiseks vajalikud dokumendid ja muud materjalid (põhikirja projekt, liikme ja EHL vahelise tehingu tingimused, juhatuse poolt heaks kiidetud majandusaasta aruanne, juhatuse tegevusplaani projekt jmt). Kui üldkoosoleku päevakorras on juhatuse liikmete valimine, antakse EHL liikmetele vähemalt 7 päeva aega kandidaatide esitamiseks. Juhatus saadab tähtajaks esitatud kandidaatide nimekirja liikmetele vähemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.  

4.7. Üldkoosoleku päevakorra määrab juhatus. Kui üldkoosoleku kutsuvad kokku EHL liikmed, määravad nemad üldkoosoleku päevakorra.  

4.8. Vähemalt 1/5 EHL liikmetest või vähemalt 6 EHL liiget, kui liikmeid on alla 30, võivad 3 päeva jooksul peale üldkoosoleku kokkukutsumist nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda. Iga täiendava küsimuse kohta tuleb esitada põhjendus.  

4.9. Kui pärast üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist päevakorda muudetakse, tuleb päevakorra muutmisest teatada enne üldkoosoleku toimumist samas korras ja sama tähtaja jooksul nagu üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmisel. 

4.10. Liikmed ei või punktis 4.8 nimetatud õigust enne üldkoosolekut kasutada, kui sama koosoleku päevakorda on juba üks kord muudetud ja päevakorra muutmisest on liikmetele teatatud. 

4.11. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta, kui üldkoosolekul osalevad kõik EHL liikmed, või vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul, kui üldkoosolekul osaleb üle poole EHL liikmetest. 

4.12. Eelnevalt päevakorda võtmata võib üldkoosolek otsustada järgmise üldkoosoleku kokkukutsumise ja lahendada avaldused, mis puudutavad päevakorraga seotud korraldusküsimusi ja üldkoosoleku pidamise korda, samuti võib üldkoosolekul ilma otsust tegemata arutada muid küsimusi. 

4.13. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud üle poole EHL liikmetest. Kui üldkoosolek osutub otsustusvõimetuks, kutsub juhatus 1 kuu jooksul kokku uue üldkoosoleku, mis on otsustusvõimeline esindatud häälte arvust sõltumata. 

4.14. Igal liikmel on üldkoosolekul 1 hääl. 

4.15. Liige ei saa osaleda hääletamisel, kui otsustatakse tema või temaga seotud isikuga tehingu tegemist. Seotud isikuks on abikaasa, elukaaslane, ülalpeetav laps, kasulaps või muu isik, kellega liikmel on ühine majapidamine, ja juriidiline isik, kelle üle liige või eelnimetatud isik omab üksi või koos teiste isikutega olulist mõju juhtiva ametikoha tõttu või milles see isik omab vähemalt 10% aktsia- või osakapitalist või häältest või õigust vähemalt 10% tulust, samuti muu isik, kellega liikmel on sellised suhted, et tal on otsene või kaudne oluline huvi tehingu tulemuse suhtes. 

4.16. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega, v.a. põhikirja punktides 4.2.1 ja 4.2.8 nimetatud küsimused, kus otsus võetakse vastu 2/3 koosolekul viibinud liikmete häältega. Põhikirjas ettenähtud EHL eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult. 

4.17. Üldkoosoleku protokoll ja üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused avaldatakse hiljemalt 14 päeva peale üldkoosolekut EHL veebilehel.  

5. JUHATUS 

5.1. EHL juhib ja esindab juhatus.  

5.2. Juhatuse ülesanded on:  

5.2.1. EHL põhikirjaliste eesmärkide ja ülesannete täitmise korraldamine; 5.2.2. EHL üldkoosoleku otsuste ja juhatuse tegevusplaani täitmine; 

5.2.3. EHL raamatupidamise korraldamine; 

5.2.4. EHL esindamine ja huvide kaitsmine; 

5.2.5. üldkoosoleku kokkukutsumine, päevakorra ja otsustamisele küsimuste ettevalmistamine; 

5.2.6. ühingu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine ning liikmete registri pidamine; 

5.2.7. ettepanekute tegemine üldkoosolekule alaliste ja ajutiste toimkondade ja muude struktuuriüksuste moodustamise, tagasikutsumise ja nende liikmete nimetamise kohta; 

5.2.8. EHL normatiivdokumentide projektide koostamine ja esitamine üldkoosolekule kinnitamiseks; 

5.2.9. muude küsimuste lahendamine, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse.  5.3. EHL juhatuses on 3-5 liiget, kes määratakse üldkoosoleku poolt 3 aastaks. 

5.4. Juhatus määrab liikmete vastutusvaldkonnad ja valib enda hulgast esimehe, kes koordineerib juhatuse tegevust, kutsub kokku ja korraldab juhatuse koosolekuid.  

5.5. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele esimehe või vähemalt ühe liikme nõudel.  

5.6. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal viibivad vähemalt pooled selle liikmetest. Juhatuse koosolek võib toimuda ka elektroonselt. Kui päevakorras on liikme väljaarvamine, võib otsuse teha e-kirja teel tingimusel, et liige, kelle väljaarvamist otsustatakse, on sellega kirjalikult või e-kirja teel nõustunud.  

5.7. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusel ja vormistatakse kirjalikult.  

5.8. Juhatuse otsused tuleb viivitamatult esitada kirjalikult või e-kirja teel isikutele, keda vastav otsus puudutab.  

6. RAHALISED VAHENDID, ARUANDLUS JA KONTROLL 

6.1. EHL vara tekib liikmete sisseastumismaksudest ja liikmemaksudest, ühingu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, annetustest ja muudest laekumistest. 

6.2. EHL aruandeperioodiks on kalendriaasta. 

6.3. EHL teostab raamatupidamist vastavalt kehtivale seadusandlusele ja esitab seadusandlusega ettenähtud korras aruanded pädevatele riigiorganitele ning võimaldab oma majandustegevuse kontrollimist. 

6.4. Juhatus koostab pärast majandusaasta lõppu raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need üldkoosolekule kinnitamiseks. 

6.5. EHL majandustegevust, selle vastavust EHL põhikirjale ning vahendite sihipärast ja otstarbekohast kasutamist kontrollib vajadusel revident või revisjonikomisjon.  

6.6. Revidendi või revisjonikomisjoni moodustamise otsustab üldkoosolek, kui seda nõuab vähemalt 1 juhatuse liige või vähemalt 10% EHL liikmetest.  

6.7. Revident esitab oma aruande üldkoosolekule.


 
Valid XHTML and CSS.